καθαιρῇ

καθαιρῇ
καθαιρέω
take down
pres subj mp 2nd sg
καθαιρέω
take down
pres ind mp 2nd sg
καθαιρέω
take down
pres subj act 3rd sg
καθαιρέω
take down
pres subj mp 2nd sg
καθαιρέω
take down
pres ind mp 2nd sg
καθαιρέω
take down
pres subj act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • καθαίρῃ — καθαίρω cleanse pres subj mp 2nd sg καθαίρω cleanse pres ind mp 2nd sg καθαίρω cleanse pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καθαιρῆι — καθαιρῇ , καθαιρέω take down pres subj mp 2nd sg καθαιρῇ , καθαιρέω take down pres ind mp 2nd sg καθαιρῇ , καθαιρέω take down pres subj act 3rd sg καθαιρῇ , καθαιρέω take down pres subj mp 2nd sg καθαιρῇ , καθαιρέω take down pres ind mp 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καθαίρηι — καθαίρῃ , καθαίρω cleanse pres subj mp 2nd sg καθαίρῃ , καθαίρω cleanse pres ind mp 2nd sg καθαίρῃ , καθαίρω cleanse pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”